Levenspassie

I.V. Therapie

Interactionele Vormgeving

Interactionele Vormgeving  of I.V. staat voor een interactieve stijl, een authentieke ontmoeting, een respectvolle, eerlijke en openmenselijke interactie.
Als I.V.-therapeut zorg ik voor een veilig klimaat voor jou als cliënt. Ik moedig het recht om te spreken aan en ook het maken van je eigen keuzes.
Jij krijgt opnieuw de regie over je eigen leven. Daar werken we naartoe.

Het is een interactie of wisselwerking die zowel intra-psychisch als relationeel is, de interactie met het onderbewuste en het transpersoonlijke, de wisselwerking tussen verschillende therapievormen.

Vormgeving staat voor de psychotherapeutische benadering die beroep doet op woorden, gebaren, klanken, houding, materialen om de therapie te doen slagen.