Levenspassie

EMDR
  • Eye
  • Movement
  • Desensitization
  • Reprocessing

Trauma ver(her)werking

EMDR wordt ingezet zowel bij bekende als minder bekende pijnlijke ervaringen. Wanneer een gebeurtenis niet op de juiste manier in je brein is opgeslagen, kan die een blijvende invloed op je leven hebben.

Hierdoor ontstaan er psychische klachten. Herinneringen aan de schokkende gebeurtenis blijven zich opdringen in de vorm van terugkerende angstwekkende beelden en nachtmerries.
Ook zijn angst- en vermijdingsreacties hierbij heel normaal.
Op dat moment spreken we van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

EMDR wordt ingezet om een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen die gepaard gaan met vermijdingsgedag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

Het uitgangspunt is telkens dat deze klachten ontstaan zijn als gevolg van één of meer traumatische ervaringen. Deze ervaringen lieten hun sporen na in het geheugen van de getraumatiseerde persoon. Vaak weet die dat zelf niet.

Emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch vlak, werk gerelateerde gebeurtenissen, beschamende momenten, pestervaringen en verliezen zijn voorbeelden van traumatische ervaringen.

Het doel van EMDR is het negatieve affect rond de traumatische herinnering verminderen (desensitisatie) en het trauma ‘herwerken’ (reprocessing).