Nancy Verlée

Nancy Verlée
 
Eindwerken
Enerzijds kreeg het eindwerk als I.V. therapeut de titel: “Passie, van overlevingspassie naar levenspassie” en verwoordt mijn zoektocht naar de beweging tussen overleven en leven. Anderzijds werd de titel van het eindwerk als gezinswetenschapper “Intieme relaties, veranderingsmogelijkheden en weerstanden in het begeleiden van echtparen”. De drie invalshoeken waren Gehechtheid, Ontwikkelingspsychologie en Liefde-Seksualiteit.

Stage:
Gedurende 1,5 jaar liep ik stage te Kortrijk, Centrum Overleie. Doelgroep: kansarmen en meervoudig gekwetsten.

Tevens deed ik er ervaring op als teambegeleider

Opleidingen:
 • De vierjarige therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Berchem.

 • De driejarige opleiding Gezinswetenschappen

 • De jaaropleidingen: rouwcounseling, transpersoonlijke psychologie, koppeltherapie, theatertherapie,
  familieopstellingen, begeleiden van verschillende vormen van seksueel misbruik, dader-hulpverlening
,
  therapeutisch werken met het thema seksualiteit
 • Kortlopende opleidingen: dromen, kernkwadranten, conflicthantering, sociogram, genogram, palliatieve begeleiding,
  een nieuwe visie op rouw, psychopathologie, DSM IV, EFT (Emotion-Focused Therapie).
 • Langdurige opleidingen: EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) level 1, level 2 en EMDR na rampen en bij acuut trauma
Home