Psychotherapie

 
De therapie is gebaseerd op de Interactionele Vormgeving (I.V.), een eigentijdse vorm van integratieve therapie.
Vertrekkende vanuit een eclectische visie worden verschillende therapeutische stromingen in interactie gebracht tot een nieuw model:
cognitief-gedragsmatige benadering, cliëntgerichte en gestaltbenadering, lichaamsgerichte technieken,
systeemdenken en contextuele benadering, transpersoonlijke psychologie.
In dit nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen.
Interactionele Vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen universaliteit van de menselijke ontwikkeling en de uniciteit van ieder mens,
heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie.

I.V. sluit aan bij de vernieuwingen in psychotherapie omdat het oog heeft voor de grotere context en aansluit bij een meersporenbeleid.

Ieder mens is uniek en van daaruit werk ik ook als therapeute. Ieder persoon heeft zijn of haar ingang.

Doelgroep
jongeren (vanaf 14 jaar), jong volwassenen, volwassenen, ouderen
Vanuit de volgende grondhouding stem ik mij, als I.V.-therapeute, af op de cliënt:
aandachtige aanwezigheid,
meerzijdige partijdigheid,
empathie en respect.
Home